Skip to content

Tag: thuismeten

Onderzoek: vervangen van Holter door fitness tracker?

Irene Reiziger

Het zou van grote meerwaarde zijn voor de patiënt en de cardioloog als de inzet van de Holter-monitor in een substantieel aantal gevallen vervangen zou kunnen worden door de inzet van een fitness tracker of een vergelijkbaar instrument dat minder belastend is voor de patiënt. Daardoor kan de controle van de therapie door de cardioloog ook gedurende langere tijd worden voortgezet.