Skip to content
Datum: 6 juni 2019

Momo BedSense ondersteunt in de preventie van decubitus

De Momo BedSense ondersteunt in de preventie van decubitus. Het is een hulpmiddel voor verpleegkundigen om het wisselhouding protocol na te volgen. Daarnaast geeft het op afdelingsniveau inzicht in de navolging van het protocol.

Decubitus is letsel aan de huid en/of onderliggende weefselstructuren dat ontstaat door druk of druk gecombineerd met schuifkrachten. Decubitus komt veel voor, leidt tot veel ongemak en pijn bij patiënten en kan soms levensbedreigend zijn.

Een adequate preventie start met het beoordelen van het risico en vervolgens met het inzetten van preventieve maatregelen zoals het toepassen van wisselhouding en voorlichting.

Decubitus komt vooral voor bij (oudere) patiënten met een slechtere gezondheid en grotere hulpbehoefte, wat verklaard kan worden door verminderde mobiliteit, slechtere voedingstoestand en verminderde weefseltolerantie. Juist bij die patiënten is extra alertheid noodzakelijk.

In het kader van kwaliteit van zorg is het van belang het voorkomen(incidentie) decubitus zo laag mogelijk te houden en sterk in te zetten op preventie.
In het HagaZiekenhuis is decubitus een verpleegkundig prestatie indicator. In de veiligheidswijzer van het HagaZiekenhuis is decubitus ook een aandachtsgebied.

Het is een innovatief idee dat in samenwerking met Momo Medical en RdGG is ontwikkeld. Het RdGG start de implementatie deze zomer.

De wondverpleegkundigen gaan starten met een proef bij het ouderencentrum voor de duur van een half jaar. Na dat half jaar gaan we evalueren om te kijken of we de BedSense op grotere schaal kunnen gaan inzetten.

 

Wil je voortaan onze nieuwsbrief ontvangen?